Важен е пътят не целта!

Науката среща парламентите и регионите в Габрово на 16 ноември

https://cha-o.info/uploads/news_imgs/Science-meets-parliaments-banner_940x705_742x557.jpg
Регионалното партньорство в интелигентната специализация, извеждането на науката като фактор за устойчивото развитие на териториите и иновативните решения в градските политики са основните теми на конференцията „Науката среща парламентите и регионите“, която ще се проведе в библиотеката на габровския Технически университет на 16 ноември 2017 г.
Регионалното партньорство в интелигентната специализация, извеждането на науката като фактор за устойчивото развитие на териториите и иновативните решения в градските политики са основните теми на конференцията „Науката среща парламентите и регионите“, която ще се проведе в библиотеката на габровския Технически университет на 16 ноември 2017 г.

Форумът, който е втори по рода си у нас, след миналогодишния в София, е по инициатива на Община Габрово в партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия, Представителството на Европейската комисия в България, Комитета на регионите на Европейския съюз и Технически университет – Габрово. Той е част от серията събития за повишаване обществената отговорност на науката.

В дискусията със своя позиция и разработки ще се включат експерти от Съвместния изследователски център на Европейската комисия, лектори от университетските и научните среди, национални организации и министерства. Поканени са и всички заинтересовани страни – кметове, областни управители и общински съветници от Северен централен район, народни представители и евродепутати.

Участниците ще обсъждат регионалните стратегии за интелигентна специализация, ролята на висшето образование, възможностите пред научните изследвания и технологичното развитие, начините за финансиране на иновативни проекти и други.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.Програма на конференцията „Науката среща парламентите и регионите“

Партньорството между науката и регионите – фактор за интелигентната специализация

Дата: 16 ноември 2017 г., четвъртък

Място: Габрово, библиотека на Технически университет, ул. „Хаджи Димитър“ № 4

Работни езици: Български и английски (симултанен превод)10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците

10:30 – 10:45 ч. Откриване: Таня Христова, кмет на община Габрово

проф. д. т. н. инж. Райчо Иларионов, ректор на ТУ - Габрово

10:45 – 12:00 ч. ПАНЕЛ 1: Интелигентната специализация на региона – фактори, политики и възможности за финансиране

Модератор: Руслан Стефанов, координатор-група „Иновации.бг“, Фондация за приложни изследвания и комуникации, София

Панелисти: ? Елиза Джеруси, Съвместeн изследователски център (JRC-Севиля) – доклад „Регионални стратегии за интелигентна специализация в развиващите се региони – роля на регионалните и местните власти“ ? Джон Едуардс, Съвместeн изследователски център (JRC- Севиля) – Висшето образование в интелигентната специализация (проект HESS) ? проф. Теодора Георгиева, Фондация за приложни изследвания и комуникации – Доклад за иновационните проекти в България ? Фонд на фондовете – Възможности за финансиране на стратегиите за интелигентна специализация ? проф. Любомира Попова, Областен управител на област В. Търново и председател на Регионалния съвет за развитие на СЦР – представяне на Северен централен район

12:00 – 13:00 ч. Обяд

13:00 – 14:30 ч. ПАНЕЛ 2: Науката – фактор за устойчивото развитие на градовете и регионите – представяне на разработки от университети с успешна реализация в градовете

Модератор: д-р Анна-Мари Виламовска, управляващ директор „Работещи идеи“, член на Борда за дигитално предприемачество към ЕК

Панелисти: - проф. д-р Славчо Томов, ректор на Медицински университет – Плевен – „Университетите могат да променят градовете“ - чл.-кор. Костадин Ганев, зам.-председател на БАН – БАН – партньор на регионите - доц. д-р Илия Железаров, зам.-ректор на Технически университет – Габрово – представяне на Центъра за компетентности към ТУ – Габрово ? гл. ас. д-р Никола Вълчанов – специалност „Софтуерно инженерство“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ? д-р Свилен Кунев, координатор – Дунавски трансферен център при Русенски университет „Ангел Кънчев“ – проект „Danube-INCO.NET“ (стимулиране на иновациите и интелигентната специализация на регионите в контекста на Европейската стратегия за Дунавския регион)

14:00 – 16:00 ч. ПАНЕЛ 3: Интелигентни решения за градовете – представяне на добри практики, проекти и решения за интелигентните градове

Модератор: д-р Анна-Мари Виламовска, управляващ директор „Работещи идеи“, член на Борда за дигитално предприемачество към ЕК

Панелисти: - Евгения Караджова, „ЕСРИ България“ – Интелигентни ГИС решения за градовете - Даниела Пешева, Дирекция „Информационни технологии“, МТИТС – WIFI4EU – безплатен интернет за европейците. Улесняване на процедура по изграждане на физическа инфраструктура чрез създаване на Единна информационна точка - Екип от УАСГ – Урбанистичното проектиране в диалог с българските градове - доц. Пламен Цанков, ръководител-катедра ЕСЕО, Технически университет – Габрово – Енергоефективно градско осветление - доц. д-р Николай Маджаров, Технически университет – Габрово – Интелигентни зарядни станции за електромобили

16:00 - 16:30 ч. Дискусия

Обобщени изводи и закриване

Към началото