Важен е пътят не целта!

Спортна база

 • Спортна зала "Орловец"
  Спортна зала „Орловец“, която бе строена повече от двайсет години, е безспорно една от най-красивите в България. Проектирана и построена под ръководството на архитект Борис Пейнов. Залата разполага с 1800 седящи меса, 4 ВИП-ложи, конферентна зала. От 2009 година в нея водят подготовка и отбори на БК "Чардафон-Орловец".
 • ОУ "Цанко Дюстабанов"
  Цанко Дюстабанов е роден на 13 май 1844 г. в гр. Габрово. Син на богат бегликчия, племенник е на Васил Априлов и близък роднина по майчина линия на Николай Палаузов. Завършва Габровското класно училище. През 1872-1873 г. учи в Робърт колеж (Цариград)[1]. Владее отлично френски и турски. Сдружава се с видния адвокат Христо Арнаудов от Габрово, с когото превеждат Наполеоновия кодекс кодекс от турски и гръцки на български език. През 1873 г. той се връща в Габрово и се отдава изцяло на обществена и родолюбива дейност. През 1875 г. е избран за член на училищното настоятелство. Поради доброто познаване на шериата е член и на Габровския казалийски съд. В самия край на 1875 г. организира градско събрание, което да изготви махзар (петиция) до правителството с три основни искания:\r\n\r\nа) премахване на стария позорен данък бедел - данък, който само българите плащали, заради военната охрана, която им осигурявало правителството.\r\n\r\nб) признаване на българския език като втори официален език на империята.\r\n\r\nв) признаване правото на българите на редовна военна служба.\r\nРеволюционна дейност\r\n\r\nВъпреки че дотогава не е привърженик на революционната борба от 1876 г. е член на Габровския частен революционен комитет. Главен войвода през Априлското въстание в Първи търновски революционен окръг. Води чета в района на Батошево, Кръвеник и Ново село. Под негово ръководство въстаниците отблъскват десетки атаки на многочисления противник, но в крайна сметка въстанието е потушено. Тежко ранен в ръката се укрива в колибите „Бойновци“. Предаден, заловен и откаран през Габрово във Велико Търново. Тук е съден, заедно с други заловените въстаници от Търновския военнополеви съд с председател Али Тефик бей. По време на делото Цанко Дюстабанов изрича думите, които и до днес са свързани с историята на Априлското въстание:\r\n\r\n„Аз зная много добре, че царството ви е голямо, че силата, войската и оръжието е във ваши ръце, че със сила ние не ще ви надвием. Но зная още, че вие сте варвари и тирани, че поради въстанието ще нападнете на невинните и мирни жители и ще направите зверства. Нашата цел, прочее, не е била да ви надвием със сила, но само да ви предизвикаме и да направите зверства, които вече направихте премного и благодарение на което се компрометирахте пред целия образован свят, а тая наша цел е достигната вече. Бъдете следователно известени, че ние победихме!\r\n\r\nВие като изгорихте толкова къщи и села на мирните българи, като изклахте толкова невинни старци, бабички, жени и деца, като разорихте толкова църкви и училища, трябва да знаете, че цяла Европа се възмути от вашите зверства и тя скоро ще дойде да ви изгони от тука. Затова стягайте се да бягате към Анадола.\r\n\r\nВие издадохте Хатишерифа и не го изпълнихте, издадохте Хатихумаюна и него не изпълнихте, обещахте правдини на християните и тях не дадохте. Мислите си, че все с лъжа ще я карате! Европа се насити на лъжите ви и вече не ви вярва. Вашата се свърши вече. Европа, както казах, ще ви изпъди оттука".\r\n\r\nОсъден е на смърт заедно с Еким Цанков, поп Иван Гъбенски, Тодор Кирков и Стефан Пешев. Обесен на 15 юни 1876 г. в Търново.
 • ОУ "Ран Босилек"
  През 1950 - 1951 год. се провежда училищна реформа, по силата на която Началното училище "Николай Палаузов" и Първата габровска гимназия се сливат под името Първо основно училище "Радион Умников".\r\n\r\nДиректор на новосъздаденото училище, което се помещава в центъра на града, става Георги Поппенчев.\r\n\r\nВ Първо основно училище "Радион Умников" работят учители с голям педагогически опит, което е предпоставка то да привлече голям брой ученици. Класните стаи се оказват тесни и недостатъчни.\r\n\r\nНа 4 декември 1960 год. в Габрово се открива VII Основно училище "Никола Войновски" и 107 от учениците на I ОУ "Радион Умников", които са общо 750 на брой, се прехвърлят в новото VII ОУ.\r\n\r\nПрез годините на своето съществуване I ОУ"Радион Умников" установява тясно сътрудничество с Института за усъвършенстване на учители в гр.Варна. От своя страна Варненският институт залага опити, използва като учебна база и оказва методическа помощ на габровското уч-ще "Р. Умников". С годините това води до засилен интерес на родители и ученици и желание децата да се обучават именно в това училище.\r\n\r\nКласните стаи отново стават тесни и недостатъчни. През 1961 год. учениците в I ОУ"Р. Умников" са вече 821 на брой. Остро се чувства нужда от по-голяма сграда.На 24 април 1967 год. в слънчевия квартал "Камъка"отваря врати новата просторна сграда. Училището е преименувано и взема името на габровския детски поет и писател Генчо Негенцов "- РАН БОСИЛЕК".\r\n\r\nПрез първата учебна година 1968-69 г. учениците в новосъздаденото училище са 1393, първият Директор на Първо основно училище "Ран Босилек" е г-жа Пенка Петрова.През годините на своето съществуване нашето училище съхранява традицията в него да работят учители с дългогодишен педагогически опит, учители със завършени квалификационни степени, но преди всичко личности с огромен духовен заряд и ентусиазъм за работа.\r\n\r\nВ онези години, съобразно изискванията, учителите участвали в различни"педагогически четения", уроците им са наблюдавани с интерес от колегите им от целия град Габрово. Училище "Ран Босилек" се превръща в Базово училище, а това издига авторитета му.\r\n\r\nДнес в ОУ "Ран Босилек", с Директор г-жа Нина Митева, продължават да работят учители с висока професионална подготовка, отдали живота си на децата като ги образоват и мотивират за участие в Национални и Регионални конкурси, изложби, състезания, турнири.
 • Технически университет
  Техническият университет е сред основните партньори на БК "Чардафон-Орловец". На 12.10.2013 г. катедрата „Физическо възпитание и спорт“ отбеляза 40-годишния си юбилей. Развитието на физическата култура и спорта в ТУ-Габрово води началото си от 1967 г. с въвеждането на редовна форма на обучение на студентите в тогавашния Висш общотехнически задочен институт. Цялостната учебно-възпитателна, организационна и спортно-състезателна дейност първоначално е поверена на ст. преп. Михаил Новаков, а шест месеца по-късно и на преподавателя Кирил Цонев. През 1967 година е изградена секция „Физкултура“, която първоначално е в структурата на катедра „Физика“, по-късно – в сборната катедра „Марксизъм-Ленинизъм, физкултура и чужди езици“ с ръководител проф. Пенко Чантов. През 1973 година постъпват на работа преподавателите Рашко Томов, Стефан Стоянов, а по-късно Коста Костов и Йордан Ковачев. През същата година с решение на Академичния съвет се създава самостоятелна катедра „Физкултура“, а неин първи ръководител е Михаил Д. Новаков.
 • Национална Априловска гимназия
  Националната Априловска гимназия е средно училище с хуманитарен и чуждоезиков профил в град Габрово.\r\n\r\nТя е основана като първото светско училище в България през 1835 г. и без прекъсване обучава ученици до днес. В част от нейната сграда се помещава и Националният музей на образованието. Сградата е обявена за паметник на културата през 1979 г. Училището е смятано за едно от най-елитните средни учебни заведения в страната. Днес то носи името на своя основател - Васил Априлов, който първи въвежда взаимноучителната метода вместо килийното обучение. Това го прави първото българско светско училище. То се съгражда и поддържа чрез създадения от Васил Априлов дарителски фонд, в който се включват Николай Палаузов и много други габровци.
 • ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
  Основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" е едно от най-големите,престижни и предпочитани училища в Габрово и областта. В него се обучават над 620 ученика, разпределени в 26 паралелки! За учениците с много любов и внимание се грижат 47 високо квалифицирани учители.
 • ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"
  Математическа гимназия е открита като самостоятелно учебно заведение съгласно заповед № 1957/02.06.1972г. на Министерството на народната просвета. За директор на гимназията е назначен Вергил Димитров, дотогава директор на Априловска гимназия. От 2009 година тя е едно и от базовите училища за развитие на баскетбола в Габрово. През лятото на 2012 г. по проект и с финансирането на БК "Чардафон-Орловец" в салона на училището бяха монтирани "падащи" баскетболни установки. Измененият салон бе "открит" по време на традиционния турнир "Христо Донков" със среща на кадетите на "Левски" и тревненския "Зограф".
 • ОУ "Христо Ботев"
  В малка живописна долина на Балкана, където река Жълтешка се влива в река Янтра и се събират пътищата от Габрово за Трявна и Казанлък, в началото на ХIX в се заселват първите жители на Бичкиня. Сравнително ново селище с няколко десетки къщи, в него живее събуденият национален дух, а през втората половина на века силно е изразена жаждата за просвета.\r\n\r\nПрез 1862 год. даскал Пенчо Гърбата открива първото училище в селото. Използвана е една малка стаичка при старата Цончова воденица. Буден и амбициозен млад човек, даскал Пенчо се заема с жар да реализира своите просветни идеали. Обучението се извършва по взаимоучителната метода. За времето си е модерен учител и поради това, че не упражнява никакви странични занимания.\r\n\r\nПрез своето 150 годишно съществуване училище „Христо Ботев” в Габрово е дало на страната ни хиляди свои възпитаници. В с. Бичкиня се е родил и учил Иван Йовков Галибардето, взел участие във въстанието Ипталир, водено от Гарибалди. Възпитаник на училището е Минчо Минчев, чието музикално майсторство получава международно признание. Училището се гордее със своите възпитаници – физикът-конструктор Иван Ненов Иванов (бивш кмет на Габрово), икономиста Иван Недялков, изтъкната спортистка-акробатка, световна шампионка Стефка Генчева и други.\r\n\r\nДа се изброят всички е невъзможно, но всички тези хора с различни професии и съдби са работили и работят с отговорност за просперитета на България.\r\n\r\nИ днес в училище „Христо Ботев” се учат много талантливи деца. За тяхното обучение се грижат учителите, които работят в него.\r\n
 • СОУ "Отец Паисий"
  \r\nНа 15 септември 1983г. отваря вратите си най-новото основно училище в Габрово, разположено в кв.Тендафила. То носи името XII "Георги Димитров". Тържествено е открита първата учебна година.\r\n\r\nПроектът е разработен от "Главопроект" - София от архитекти Румен Михайлов и Мая Мончева през 1979 година и е осъществен от 1980 година до 1983 година.\r\n\r\nУчилището е с 5 корпуса, в които са разположени 33 класни стаи, 10 кабинета, 3 учебни работилници, 2 физкултурни салона и плувен басейн. Застроеният обем е 46 540 куб. м., а разгъната застроената площ - 12 850 кв м. В откритата спортна база има хандбално, две баскетболни, едно футболно и три за народна топка игрища, площадка за обучение по безопасност на движение по пътищата и ученици велосипедисти, разположени на 26 825 кв.метра площ.