Важен е пътят не целта!

ОУ "Ран Босилек"

През 1950 - 1951 год. се провежда училищна реформа, по силата на която Началното училище "Николай Палаузов" и Първата габровска гимназия се сливат под името Първо основно училище "Радион Умников". Директор на новосъздаденото училище, което се помещава в центъра на града, става Георги Поппенчев. В Първо основно училище "Радион Умников" работят учители с голям педагогически опит, което е предпоставка то да привлече голям брой ученици. Класните стаи се оказват тесни и недостатъчни.

На 4 декември 1960 год. в Габрово се открива VII Основно училище "Никола Войновски" и 107 от учениците на I ОУ "Радион Умников", които са общо 750 на брой, се прехвърлят в новото VII ОУ.

През годините на своето съществуване I ОУ"Радион Умников" установява тясно сътрудничество с Института за усъвършенстване на учители в гр.Варна. От своя страна Варненският институт залага опити, използва като учебна база и оказва методическа помощ на габровското уч-ще "Р. Умников". С годините това води до засилен интерес на родители и ученици и желание децата да се обучават именно в това училище. Класните стаи отново стават тесни и недостатъчни. През 1961 год. учениците в I ОУ"Р. Умников" са вече 821 на брой. Остро се чувства нужда от по-голяма сграда.На 24 април 1967 год. в слънчевия квартал "Камъка"отваря врати новата просторна сграда. Училището е преименувано и взема името на габровския детски поет и писател Генчо Негенцов "- РАН БОСИЛЕК".

През първата учебна година 1968-69 г. учениците в новосъздаденото училище са 1393, първият Директор на Първо основно училище "Ран Босилек" е г-жа Пенка Петрова.През годините на своето съществуване нашето училище съхранява традицията в него да работят учители с дългогодишен педагогически опит, учители със завършени квалификационни степени, но преди всичко личности с огромен духовен заряд и ентусиазъм за работа.