Важен е пътят не целта!

Статистика мач

Спартак СБК - Чардафон ОБК. Резултат: 65:39 (Легенда - СО - сполучливи опити, ОО - общо опити)

Име Номер Точки 2Т СО 2Т ОО 3Т СО Тр.ОО Ф. СО Ф. ОО Борби Л. нар. Откр. Асист. Блок. Оценка
Александра Красимирова Минчева40000000000000
Божидара Григорова Груцова50000000010000
Сияна Петрова Колева60000000000000
Габриела Георгиева Георгиева70000000010000
Камелия Станимирова Станчева80000000000000
Виктория Светлин Спасова100000000000000
Саша Венкова Симеонова11100000000000010
Нора Николай Георгиева124000000010004
Теодора Георгиева Пежгорска142000000020002
Цветомира Даниелова Антонова150000000030000
Валентина Василева Василева210000000000000
Христия Христова Георгиева22110000000000011
Виктория Бисерова Ангелова230000000000000
Алессандра Бианка Тамма24120000000000012