Цоньо Ботев с ЧАО при Кралев

http://cha-o.info/uploads/news_images/Zonjo Botev- okolo 1994_06.11.2016_1_290x446.jpg
Ексобластният управител, депутат и баскетболист Цоньо Ботев успя в петък да вкара своя роден клуб – баскетболния „Чардафон-Орловец“, представен от изпълнителния директор Иван Господинов, при Красен Кралев. Целта на срещата бе да се представят на спортния министър някои от проблемите, които затрудняват развитието на спортните клубове.
Ексобластният управител, депутат и баскетболист Цоньо Ботев успя в петък да вкара своя роден клуб – баскетболния „Чардафон-Орловец“, представен от изпълнителния директор Иван Господинов, при Красен Кралев. Целта на срещата бе да се представят на спортния министър някои от проблемите, които затрудняват развитието на спортните клубове. Разговорът бе на път да завърши преди да е започнал, след като бившият лекоатлет посрещна на нож първото от исканията на представителите на ЧАО – да се намали бумащината и бюрокрацията при кандидатстване за бюджетно подпомагане. „Да не искате да ви раздаваме пари ей така и да не се отчитате“ - бе репликата на министъра на представения като „веществено доказателство“ 150-страничен проект и аналогичен по обем отчет, срещу които клубът получава МСС 3-4000 лева годишно. „Е, тогава няма за какво да говорим“ - прибра си бумагите Господинов и се надигна да си ходи, с което очевидно предизвика професионалната реакция на експерта по публични комуникации, набирал опит дори в САЩ. Леката кавга пък очевидно развесели Цоньо Ботев, който след срещата оцени майсторлъка на приятеля си при париране на неприятни въпроси. „И аз много мразя бумащината“ - сподели на изпроводяк половин час по-късно Кралев, без да даде знак, че тя ще бъде намалена.

До преди 2-3 години клубовете получаваха своя дял от субсидията за спорта чрез своите федерации практически без да пишат ред. Фиктивността на въведеното „директно договаряне с ММС“ бе призната индиректно от Кралев чрез репликата „парите ви ги определят федерациите“, но бе категоричен, че системата ще бъде запазена. Както стана, пак индиректно, ясно - не само заради крадливостта на някои клубове, но и заради недоверието към спортните федерации.

По другите проблемни теми министърът и хората на „Чардафон-Орловец“ нямаха особени различия. Двете страни бяха на едно мнение, че средствата, определени за подпомагането на развитието на масовия спорт, са недостатъчни и не са съизмерими със социалната значимост на дейността на спортните клубове при възпитанието и създаването на физически навици и морално-волеви качества у подрастващите. Министърът нямаше особени възражения и срещу останалите въпроси на габровци, представени в писмо от 6 точки – кажи-речи аналогично преди година получи и кметът на Габрово Таня Христова. Кралев се съгласи, че държавата не използва рационално основния си лост за развитие на масовия спорт - училищата и университетите, в които има и добра база, и финансиране, и сравнително подготвени кадри. Той довери, че възможни решения по темата вече са залегнали в проекта за закон за спорта. „Чакам да минат изборите, за да го внеса“ - обясни министърът. Ръцете на ВУЗ-овете ще бъдат развързани и те ще могат да сключват договори с други юридически лица и да развиват дори професионален спорт. „Баскетболът и волейболът са най-подговящите за тях“ - е мнението на Кралев, който очаква реакция по темата да се почувства още следващото лято. Той не прие еднозначно мнението, че „прекалено голяма е тежестта на критериите, свързаните с постигнати престижни класирания при подрастващите, което не кореспондира с идеята за подкрепа на масовия спорт“, но прехвърли топката основно във федерациите.

Министърът се похвали и с взетите мерки за по-широко застъпване на спорта в училищата, което стана факт от тази есен. В близките дни ще бъде открита и директна телефонна линия, на която ще може да се докладва за нередности, неглижиране на работата на спортните педагози и некачествено провеждане на часовете по физическо възпитание. Ръководеното от него ведомство било готово с мерки за справяне с проблема, „Господари на ефира“ са един от лостовете, които ще накарат директори и учители да работят качествено за физическата подготовка на децата.Към началото